«Usluge servisa »

 Bezbednost klijenata i njihovih imovina je naša obaveza. U objektima u kojima smo ugradili sistem tehničke zaštite, prvenstveno sistem za dojavu i gašenje požara, pružamo usluge održavanja i servisiranja sistema u garantnom i vangarantnog perioda. Obezbeđujemo rezervne delove i garantujemo brzu intervenciju 24 časa dnevno.

Periodične preglede i servisiranje opreme vrše ovlašćeni i obučeni od strane proizvođača opreme, što je još jedan od garancija kvaliteta.