Testiranje detektora gasa (CO Detector Testing)

Mnogi više-senzorski detektori požara detektuju i ugljen monoksid (CO) pored dima i/ili toplote. Po internacionalnim propisima i standardima CO detektori se moraju testirati pomoću CO stimulansa unutar nadgledanog područja.

Solo C3 tester za detektore ugljen monoksida
  • odobren od strane proizvođača detektora
  • autentičan i nezapaljiv CO stimulans
  • kontrolisano oslobađanje