Skidanje i čišćenje

Detektore je potrebno skinuti i zameniti iz mnogih razloga. Većina odgovara držaču koji se postavlja na teleskopske motke. Korišćenje ovih specijalizovanih alata skraćuje vreme, smanjuje troškove i rizike koje sa sobom nose merdevine, skele i oprema za penjanje.

Univerzalni skidač detektora

Skidači detektora UDR 533 A, UDR 533 S i UDR 533 K se koriste za ugradnju i skidanje detektora serija SecuriStar 573/563 i MMD140/150 u podnožje USB 501.

UDR 533 A služi kao zamenjivi adapter i može se koristiti sa UDR 521/531 K. Zamenjivi adapter UDR 533 A se umeće u postojeći skidač detektora UDR 521/531 K i pomoću šrafa se osigura od ispadanja. UDR 533 S i UDR 533 K se mogu postaviti na teleskopske motke pomoću UTP-a. Visina zavisi samo od odabrane teleskopske motke. 
 

  • UTP3 30 kV (3 m dužine) za instalaciju do 4.5 m

  • UTP10, 10 m dužine za instaliranje do visine od 11.5 m

  • UTP 7, 2.2 – 4.0 m dužine

  • UTP 6, 1.7 – 3.0 m dužine

  • UTP 5 nastavci od 1.35 m za UTP 6 i UTP 7

Postavljanje/skidanje

Za postavljanje u podnožje detektor se postavlja u skidač detektora bez zaštitne kapice. U procesu detektor lezi unutar skidača detektora. Nakon što je detektor umetnut u podnožje zavrće se u smeru kazaljke na satu. Da bi se skinuo detektor, skidač detektora se postavi preko detektora i pritisne ga se dok god detektor ulazi u skidač detektora. Detektor se skida sa podnožja odvrtanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Gumeni prsten pomaže da detektor ne ispadne slučajno iz skidaša detektora.

Zaštitne kapice

Zaštitne kapice detektora serije SecuriStar su takvog oblika da se mogu postaviti u skidače požara UDR 533 A, S i K. Zbog toga se zaštitne kapice mogu staviti i skinuti pomoću skidača detektora. Kod stavljanja zaštitnih kapica dovoljno je kapicu postaviti u skidač detektora. Prateći smer strelica zaštitna kapica se lako skida sa detektora.