Sistemi za gašenje požara u kuhinjama

U današnjim komercijalnim kuhinjama vrši se istovremeno kuvanje na visokim temperaturama uz upotrebu ulja i masti, kao i dubinsko zamrzavanje namirnica, što u kombinaciji predstavlja pravi izazov za sisteme gašenja požara u odnosu na prošla vremena. Međutim, jedna činjenica je ostala nepromenjena: zaštita ljudskih života i imovine je presudna. Kojim sistemima za gašenje požara se danas pruža najveće poverenje u oblasti pripremanja hrane?