Sistemi sa vodom

Logististički centri niču svuda oko gradova kako bi podržali sve veću i sve bržu distribuciju dobara. Ti novi ogromni magacini predstavljaju novi izazov industriji detekcije i gašenja požara. Dok javna uprava i osiguravajuće kuće sve više zahtevaju postavljanje sprinkler sistema kako bi se zaštitile osobe i imovina, krajnji korisnici koji plaćaju tu zaštitu pokušavaju da uštede koliko mogu. Mi smo dorasli tom izazovu i nudimo širok raspon sprinkler sistema. Mnogi od tih sprinker sistema su razvijeni kao odgovor na specifične zahteve korisnika ili osiguranja, i nude fokusirane odgovore na problem zaštite magacinskih prostora.