Sistemi sa penom

Današnje tehnološke inovacije sa sobom donose hemijske i druge opasnosti od požara. Naši sprinkler sistemi drže odličan rekord za performanse, doslednost i sigurnost. Međutim mnoge fabrike i prizvodni pogoni predstavljaju rizike od požara koje standardni sprinkler sistemi ne mogu kontrolisati ili ugasiti. Oni se nazivaju "Specijalni rizici". Uopšteno specijalni rizici se klasificiraju kao zone, procesi ili oprema koja postoje unutar objekta gde konvencionalne metode zaštite od požara ne nude dovoljnu zaštitu. Zbog toga mi nudimo čitav raspon opreme koja je dizajnirana da zadovolji zahteve ovih objekata.

Pena je masa balončića punih vazduha

Ona se pravi od tri sastojka: vode, koncentrata pene i vazduha. Za razliku od pene za čišćenje, pena za gašenje je otporna na vatru. Mnoge pene za gašenje sadrže i hemikalije kao što je fluor koji sprečava gorenje. Voda se meša sa koncentratom pene (u određenom procentu) i stavra rastvor pene. Pena se meša sa vazduhom tako što se rastvor pene protera kroz opremu za pravljenje pene (npr. mlaznice za penu).

Pena gasi požar pomoću pet glavnih faktora:
1. Za razliku od vode, pena je lakša od zapaljivih tečnosti i materijala; upravo zbog toga pena pluta i stvara postojan sloj pene.
2. Ovaj sloj pene sprečava vazduh (kiseonik) da dođe u kontakt sa zapaljivom tečnošću i guši požar.
3. Ovakav način kontrolisanja požara osigurava da nikakvi gasovi neće pobeći u atmosferu. Ako bi uspeli da prođu ti gasovi bi se ponovo zapalili jer bi došli u kontakt sa kiseonikom.
4. Zbog velikog sadržaja vode u peni, površina zapaljive tečnosti se počinje brzo hladiti čime se smanjuje opasnost od ponovnog zapaljenja.
5. Fluor u nekim penama prekida lančanu reakciju požara i time smanjuje opasnost od ponovnog zapaljenja.