Konvencionalni sistemi
SFP512

SFP 512 konvencionalna požarna centrala na koju se povezuju Securitonovi konvencionalni detektori. Može kontrolisati do 12 konvencionalnih  linija sa do 32 konvencionalna detektora. U slučaju požara mogu se razlikovati prvi i drugi alarm unutar iste zone te se mogu zasebno signalizirati. Četverorelejni izlazni modul se koristi za aktiviranje i deaktiviranje signala do 230 V/5A a moguće je proširiti sa još 12 izlaznih releja. SFP 512 centrala može opciono  da kontroliše do 2 zone gašenja

 
Dokumentacija

 

 SFP512