Adresabilni ručni javljač
MCP 150

Adresabilni ručni javljač MCP 150 ispunjava EN54-11 i VdS standarde i funkcioniše preko tehnike 150 na sistemima SecuriFire and BMZ.

Ručni javljač MCP 150 je neautomatski ručni javljač za stabilne sisteme za dojavu požara koji u potpunosti zamenjuje ručne javljače DFM 155 W. Signal se aktivira razbijanjem stakla i pritiskom na dugme. Dugme nakon toga ostaje blokirano. Alarmno stanje ručnog javljača je označeno preko ugrađene LED lampice. MCP 150 može biti povezan na petlju 150 odgovarajućeg sistema za dojavu požara preko intergisanog adresnog modula.

MCP 140

Adresabilni ručni javljač MCP 140 ispunjava EN54-11 i VdS standarde i funkcioniše preko tehnike 150 na sistemima SecuriFire and BMZ.


Ručni javljač MCP 140 je neautomatski ručni javljač za stabilne sisteme za dojavu požara koji u potpunosti zamenjuje ručne javljače DFM 155 W. Signal se aktivira razbijanjem stakla i pritiskom na dugme. Dugme nakon toga ostaje blokiano. Alarmno stanje ručnog javljača je označeno preko ugrađene LED lampice. MCP 140 može biti povezan na petlju 150 odgovarajućeg sistema za dojavu požara preko intergisanog adresnog modula.