SecuriStar – detektori požara

SecuriStar detektori požara rade najbolji posao kad je u pitanju pružanje efikasne zaštite ljudskih života i njihove imovine. Dok vi minimalizujete troškove instalacije i korišćenja, ovi inteligentni čuvari od požara se ističu kroz svoje performanse. A u isto vreme ste u potpunosti ispunili sve uslove vezane uz bezbednost zahvaljujući maksimalnoj detekciji i pouzdanosti, kompatibilnosti sa starijim sistemima i mnogim dodatnim funkcijama.

Novi SecuriStar detektor požara se može precizno prilagoditi svakoj specifičnoj situaciji. Osetljiva optičko/termička elektronika detektuje požar i pre nego što bukne, a detektor šalje alarmni signal u deliću sekunde. Maksimalna tačnost detekcije požara je rezultat unapređene optičko/termičke simetrije, međusobno povezanih senzora, optimizovanog prodiranja dima i novih alarmnih filtera.

 
Video detektora požara