Adresabilni ručni javljač
MCP 545X

 Adresabilni ručni javljač MCP 454X može da se koristi na adresabilnim protivpožarnim linijama SecuriFire i SecuriPro.Ručni javljač MCP 454X ispunjava EN54-11 i EN54-17 standarde.Ručni javljač MCP 545X je neautomatski detektor za protivpožarni sistem za direktnu vezu na SecuriLine / eXtended. Alarm se aktivira kada se direktno slomljen staklena ploča. Alarm opstaje sve dok staklena ploča ne bude zamenjena sa novom pločicom. Alarma se prikazuje pomoću crvene LED lampice. Za potrebe testiranja, alarm se može aktivirati pomoću testa ključ bez razbijanje staklenog panela. Da biste povećali bezbednost u odnosu na lažne alarme, MCP 545X može dodatno se obezbedi zađtitnim preklopnim poklopcem.