Ručni detektori

Osim automatskih detektora požara, sistem za dojavu požara obavezno sadrži i ručne javljače pomoću kojih osobe u štićenom prostoru kada uoče znake požara, bilo dim, tinjanje ili plamen, mogu aktivirati trenutni alarm (i pre nego što je proradio automatski detektor) i na taj način ubrzati proces dojave požara odnosno potvrditi požarni alarm. Ručni javljači se postavljaju na svim izlazima iz objekta i unutar objekta po potrebi.