Perimetarska zaštita
Perimetarska zaštita je prva efikasna prepreka za provalnike. Metalna ograda predstavlja najčešći oblik fizičke barijere, međutim provalnik može da je probije vrlo jednostavno - presecanjem ili preskakanjem. Dobro projektovana i postavljena perimetarska zaštita onemogućuje provalnika elektronskim putem. Securiton raspolaže sistemima perimetarske zaštite sa raznim tehnologijama detekcije. Takvi sistemi mogu da registruju svaki kontakt nepoželjnog lica sa ogradom ili zaštitnim zidom, dok će kod nekih sistema samo prisustvo nepoželjnog lica u štićenom prostoru aktivirati alarm.