Paralelni indikator RAL 720X

 Paralelni indikator RAL 720X se aktivira čim jedan od detektori dodeljeni njemu detektuju alarm.RAL 720X ostaje aktivan sve dok se ne uradi potvrdna funkcija na centrali za požar.Paralelni indikator RAL 720X
sastoji se od dva dela kućišta :
Osnovna ploča sa priključkom na terminal i kolo za oslobađanje tri LED diode, a gornji deo kućišta sa
integrisanim panelom koje prikazuje crveno svetlo.Gornji deo kućišta je
fiksiran bezbedno na osnovnu ploču preko
plastičnom hvataljkom .
Paralelni indikator RAL 720X
je pogodan za površinsku montažu
(direktna montaža na zid ) , kao i
za ugradnja u zid ( montaža na
bilo komercijalno dostupan zid u ravni sa utičnicom ).Kablovski ulazi su obezbeđeni na uređaju.