SecuriPro – modularni protivpožarni sistem
SecuriPro – novi sistem

SecuriPro je novi sigurnosni sistem za konstrukciju visokokvalitetnih protivpožarnih sistema. Sastoji se od protivpožarnih kontrolnih panela i detektora požara (SecuriStar) nove generacije, te novih inovativnih upravljačkih panela.

SecuriPro - prednosti

SecuriPro je bezbednosni sistem za izgradnju kvalitetnih alarmnih sistema provale I prepada.Poseduje sve testove odobrenja (SIA Cat. 3, VdS), pa je stoga u skladu sa najstrožim zahtevima bezbednosti.Sastoji se od nove generacije kontrolnih panela i nove inovativne panele za operatore alarmnih sistema provale i prepada .

  • Sistem je prilagodljiv i podjednako je dobar i za velike i za male objekte. Troškovi mogu biti mali izbegavanjem „ogromnih upravljačkih panela“.

  • Ne postoji potrebna za investicijama unapred. Sistem nije zatvoren i može rasti u skladu sa sigurnosnim potrebama.

  • Optimalni, kablovski spojevi na kratkom rastojanju zahvaljuju decentralizovanoj inteligenciji, brzo reagovanje kako bi se detektovali događaji.

  • Mogućnost da se lako povežu svi SecuriStar detektori, detektori za ekplozivne zone i specijalni detektori požara SecuriRAS i SecuriSens.

  • Automatsko adresiranje detektora uveliko pojednostavljuje puštanje u rad i proširivanje.

  • Prstenasto ožičenje pruža sigurnost protiv smetnji ili kvarova zbog kratkih spojeva ili sabotaže.

  • Kostefektivno periodično održavanje zahvaljujući samo-monitoringu i konceptu prilagođenosti korisniku.

  • Veoma jednostavno korišćenje kombinovano sa bezvremenom perfekcijom SecuriPro dizajna.
     


 
Dokumentacija