Osnove
Vatra, požar

Hiljadama godina čovek je bio faciniran vatrom, ali je i zavisio od nje. Upotrebljavali smo energiju vatre da se grejemo, kuvamo obrađujemo materijale, a ipak vatra može biti opasna koliko je i korisna. Danas je električna energija zamenila ognjišta ali su požari prouzrokovani varničenjem, kratkim spojevima i eksplozijama i dalje prečesta pojava. Kada tek bukne požar destruktivan vatra se može ugasiti čašom vode, ali nakon samo par trenutaka potrebna je kofa vode. Ako ne reagujemo na vreme ni tone vode nisu dovoljne da se ugasi požar. Baš zbog tog razloga automatska dojava požara igra vaznu, da se ne kaže kritičnu, ulogu u trci između širenja požara i dolaska vatrogasaca.