SecuriSens MHD 535 temperaturni senzorski kabl – brza i tačna detekcija požara
MHD 535 – brz, precizan i fleksibilan

Temperature od -55°C do +125°C, 100% vlažnost vazduha: čak i u ekstremnim uslovima SecuriSens MHD 535 temperaturni senzorski kabl obavlja svoju dužnost poptpuno pouzdano. A sa novim HS (high-speed) bus sistemom reaguje duplo brže od drugih sistema.

Unutar senzorskog kabla se nalazi mnoštvo veoma osetljivih senzora koji u deliću sekunde preko HS bus sistema signaliziraju terminskom procesoru svaki primetan porast temperature i svaki porast infracrvenog zračenja. Svaki pojedini senzor se može adresirati i može mu se podesiti ponašanje kako bi se prilagodio uslovima u okruženju. To znači savršenu prilagođenost okruženju i pružanje veoma tačnih podataka sistemu. Alarmi se mogu locirati sa velikom preciznošću.
 

Jednostavna instalacija, minimalno održavanje, maksimalna jasnoća

Senzorski kabl, maksimalne dužine 2000m, se postavlja kao ogranak. Zahvaljujući velikoj fleksibilnosti postavljanje je veoma jednostavno – dok njegova otpornost garantuje minimum održavanja. Senzorski kabl je povezan na terminski procesor, koji neprekidno analizira podatke koje dobija i kada je to potrebno aktivira predalarm ili alarm. MHD Config Software omogućuje jednostavan način programiranja kako terminskog procesora tako i svakog pojedinog senzora. I pomoću vizuelnih prikaza alarma i temperaturnih profila možete stalno imati pregled trenutne situacije – sve samo klikom miša.

MHD 535 – korisnost na prvi pogled
 • alarmiranje u deliću sekunde: individualni prag za svaki senzor, tanak omotač kabla, veoma kratko vreme procene zahvaljujući HS bus sistemu

 • precizna lokalizacija alarma: slobodan odabir udaljenosti između senzora od 2m do 20 m; individualni podaci čitljivi preko serijskog interfejsa

 • fleksibilno postavljanje: veoma fleksibilan senzorski kabl, individualno konfigurisanje svakog pojedinog senzora

 • vizualizacija: grafički prikazani temperaturni profili pružaju korisniku trenutnu i opširnu informaciju

Bezbednost – u kablu

MHD 535 vas čuva u:

 • tunelima: na putevima, železničkim prugama, podzemnim železnicama, aerodromima, u industriji

 • industrijskim okruženjima kao što su pretakališta i proizvodne linije

 • rafinerijama, gasnim i toplovodnim linijama

 • elektranama, reciklažnim centrima, odlagalištima otpada

 • podzemnim garažama, silosima, hladnjačama

 • pilanama, farmama

 • i nebrojenim drugim mestima

 

 

 
Video-Specijalni sistemi