SecuriSens ADW 511 – temperaturni senzorski kabl
Neograničena efikasnost detekcije požara

Zaštita ljudi, imovine i životne sredine postaje presudna kada konvencionalne metode zaštite od požara postanu nedovoljne. Korozivni gasovi, ekstremna vlažnost, visoka temperatura i zagađen vazduh predstavljaju veoma teške uslove za pouzdanu detekciju požara. ADW 511 sistem je siguran protiv lažnih alarma i kvarova. Inteligentna evaluacija električnih signala znači da se požar detektuje brzo i pouzdano. Neprekinut, u potpunosti automatizovan nadzor smanjuje potrebu za održavanjem na minimum. ADW 511 odgovara standardima EN 54-5, klasa A1, ima VdS i UL sertifikat, te German Lloyds sertifikat (upotreba na brodovima i plovilima). Sistem je testitran i isproban širom sveta:
 

  • putevi, železnički i drumski tuneli
  • železničke stanice, prostorije za putnike, hodnici koji ih povezuju
  • garaže za lokomotive i tramvaje
  • podzemne i poluotvorene višespratne garaže
  • skladišta za zapaljive gasove i tečnosti
  • pretakališta goriva i rampe za utovar
  • zone opasnosti od eksplozije
  • rudnici i transportne trake, bušotine
  • hemijske/farmaceutske fabrike, fabrike boja
Način rada

Temperaturni senzorski kabl radi na osnovu fizičkog zakona da, za zadani volumen, pritisak gasa se menja kako mu se menja temperatura. Na dužini od oko 100m bakarna senzorska cev prati ambijentalnu temperaturu. Izvor požara će zagrejati senzorsku cev, i sa njom vazduh u njoj. Promenu pritiska registruje električni senzor pritiska koji je spojen na krajeve cevi. Da bi se isključile greške zbog smanjenja pritiska, testni motor stvara određeni nadpritisak u određenim intervalima. Ako izmereni porast pritiska ne odgovara isprogramiranoj vrednosti pritiska aktivira se upozorenje kvara. Sistem je prilagođen korisniku, imun na električne, termalne i mehaničke smetnje i može se koristiti kao kombinovani detektor stepena rasta temperature/detektor određene temperature.

 

 

 
Video-Specijalni sistemi