Linerani IR sistem SecuriBeam BSD 535
Pouzdana detekcija požara u velikim prostorima

Pouzdana zaštita od požara sa infracrvenim svetlosnim snopom, detektor dima SecuriBeam BSD535 kombinuje jednostavan princip sa sofisticiranom tehnologijom.Uređaj šalje zrak infracrvenesvetlosti na reflektor i istovremeno dobija reflektujući svetlosni snop. Ako je svetlosni zrak ublažen dimom, SecuriBeam odmah aktivira alarm. Idealan sistem nadzora za velike prostorije.Rastojanje između uređaja za detekciju i reflektora se kreće između 3m i 100m, što čini SecuriBeam BSD 535 idealnim za praćenje velikih prostorija:

·         Industrijske hale

·         Crkve, muzeji

·         Skladišta, arhive

·         Bioskopi, pozorišta, konferencijske sale 

·       Sportske dvorane itd.

 

Princip rada

SecuriBeam sistem se sastoji od dva modula: predajnika i prijemnika infracrvenog svetla. Predajnik emituje fokusiran zrak infracrvenog svetla ka prijemniku koji može biti udaljen do 100 m i u kom se vrši procena primljenog signala. U slučaju razvoja požara, dima ili toplote, dolazi do promene infracrvenog zraka.Prijemnik i predajnik mogu lako da podese koristeći čvrste šrafove na dršci.U zavisnosti od udaljenosti koja treba da bude pokrivena, nekoliko BSD 535 uređaja mogu da budu grupisani u veću jedinicu.Alarmni i greške relej omogućava jednostavnu
vezu sa kontrolnim panelom protivpožara kao što je SecuriFire.


 
Video-Specijalni sistemi
Dokumentacija