Kombinovani detektori

MCD 573 (Multi Criteria Detector – više kriterijumski detektor) je hibridni detektor: termički podržan optički detektor detektuje tinjajući, užareni i početni požar koji stvara dim. Osetljivost na dim se prilagođava prevladavajućoj ambijentalnoj temperaturi u prostoru i automatski podešava osetljivost na dim. Temperaturni senzor detektuje požar koji ne stvara dim kada požar bukne brzo i sa visokom temperaturom. Termalna detekcija može biti podešena na klasu A1, A2 i B. Dimni i temperaturni alarmi se signaliziraju odvojeno. Samo-nadzorni, dvo-fazni monitor kontaminacije, i automatska kompenzacija garantuju optimalnu operativnost. Osim kontrolnog izlaza koji se može programirati, detektor šalje signal upozorenja kada ambijentalna temperatura postane previsoka.

 
Video kombinovani detektori