Kanalni detektor dima LKM 531

Kanalni detektor dima LKM 531 koristi se na zonama sa velikom brzinom strujanja vazduha i jakom raspršivanjem dima kao što su:klima uređaji ili ventilacijski kanal.Sastoji se od plastičnog kućišta sa ugrađenim podnožjem detektora i dimnog detektora SSD 531K.Poklopac kućišta je proziran kako bi alarmna LED lampica dimnog detektora bila vidljiva.Detektor SSD 531K,podnožje detektora, kao i svi držači i zatvarači standardno su zajedno dostavljeni.

 

 
Video kanalnih detektora dima