Vesti
Securiton je izvodio radove na sistemu dojave požara

Radnici Securitona završili isporuku, montažu i puštanje u rad sistema za detekciju i dojavu požara u objektima Drinsko-Limskih hidroelektrana u Kokinom Brodu i Bistrici. Radovi su završeni u izuzetno kratkom vremenskom periodu, uz veliko zadovoljstvo i pohvale Naručioca.