FireVision – za rano otkrivanje požara pomoću video nadzora
Pouzdajte se u oko sokolovo naše automatske video analize

Što se pre otkrije požar, manje štete može da proizvede. Zaista, brzo i rano otkrivanje požara je krucijalno za bezbednost ljudi i imovine. FireVision Securiton nudi savršeno rešenje za detekciju požara, brzo i pouzdano, u najranijoj mogućoj fazi, pomoću oštrih očiju koje ne trepuću. Automaski analizator slika ocenjuje sliku za slikom nekoliko puta u sekundi –neumorno i  bez prekida. 

Sa preciznom detekcijom događaja FireVision se brine da su svi potencijalni izvori opasnosti pod stalnom kontrolom, posebno u velikom objektima ili prostorima koji poktivaju veliku površinu. Sistem neprestano procenjuje slike koje dobija od kamera video nadzora. Ako se detektuje i najmanji trag dima ili vatre, automatski se oglašava alarm i na monitorima video nadzora se prikazuje mesto detekcije. Osobe zadužene za bezbednost odmah imaju preciznu sliku situacije što omogućuje brzu i tačnu intervenciju.

FireVision nudi:
  • kraće vreme detekcije od od konvencionalnih sistema

  • minimalnu štetu

  • brz alarm

  • jednostavna i jeftina integracija sa postojećim sistemom video nadzora

  • pouzdan rad i pod teškim uslovima

FireVision radi i tamo gde drugi sistemi odustaju

Prašina, vrućina ili čađ mogu ozbiljno uticati na rad tradicionalnih sistema za detekciju požara. A upravo u takvim uslovima, koje karakteriše visoka koncentracija tih elemenata, požar ima najgore posledice: tuneli, proizvodni pogoni, radionice, brodovi, itd.. FireVision nastavlja sa radom i u najtežim uslovima. Zato što nadzire potencijalne izvore požara vizuelnim putem, sistem je imun na ometajuće elemente. I zato što analizira slike sa kamera posebno za dim i posebno za vatru, nudi dupli nivo detekcije i zaštite.