Ekaro 25

Zaštita od požara čistim sredstvima je najbolje rešenje za elektroniku i objekte velike vrednosti.

Sistemi za gašenje požara vodom (na primer sprinkleri) su dizajnirani za zaštitu ljudi i građevina. Međutim, kada su u pitanju arhive, muzeji, vredni objekti, računari i drugi elektronski uređaji, voda može načiniti više štete od same vatre!
Gasni hemijski sistemi zaštite od požara (čistim sredstvima) koriste se već više od 40 godina za zaštitu elektronike i drugih vrednosti podložnih oštećenjima od uticaja vode. Sistemi zaštite od požara čistim sredstvima, kao što je ECARO-25, su bolji u odnosu na vodu i suve hemikalije u svakom pogledu:

o Čista sredstva nisu provodnici struje i ne oštecuju elektroniku - voda je dobar provodnik i uništava elektroniku!
o Čista sredstva su bezbedna po ljude.
o Čista sredstva ne ostavljaju talog i ne zahtevaju naknadno čišćenje.
o Zbog brzog reagovanja, čista sredstva znatno smanjuju količinu dima i čađi prouzrokovanih požarom.
o Čista sredstva pružaju trodimenzionu zaštitu, gase vatru i tamo gde voda nije u stanju.
 

ECARO-25 PRUŽA OPTIMALNU ZAŠTITU OD POŽARA I OŠTEĆENJA KOD UGROŽENOSTI

SLEDEĆE IMOVINE:
Komunikacioni objekti

 •  IT sistemi / softver
 •  Telekomunikacioni centri

 

Zdravstveni objekti

 •  Medicinska oprema
 •  Operacione sale
 •  Oprema za snimanje i testiranje

 

Industrija / Proizvodnja

 •  Hemijske laboratorije
 •  Čiste -Sterilne prostorije
 •  Kompresorske / pumpne stanice
 •  Kontrolne sobe
 •  Skladišta zapaljivih tečnosti
 •  Generatorske prostorije
 •  Eksplozivno-opasni procesi proizvodnje
 •  Bušotine
 •  Rezervoari nafte
 •  Prostorije za mešanje farbe
 •  Štamparije
 •  Oprema u robotici
 •  Tekstilna proizvodnja

 

Nezamenljiv kod

 •  Muzejskih prostora i depoa
 •  Arhiva mikrofilma
 •  Arhiva
 • Profesionalne uslužne delatnosti
 • Kompjuterske sobe
 • Električna postrojenja
 • Skladišta elektronske opreme
 • Trafo stanice
 • Preklopna postrojenja
 • Transformatori

 

 Saobraćaj

 •  Svetlosna kontrola na aerodromima
 •  Simulatori leta
 •  Marine i brodovi
 •  Vojna vozila
 •  Kontrola saobraćaja