Dojava provale/pljačke

Sistem automatske dojave provale pouzdano detektuje provalu bez potrebe za ljudskom intervencijom; upozorava sve ugrožene osobe i alarmira bezbednosne jedinice (fizičko obezbeđenje, policiju). Sistem se sastoji od detektora, upravljačkog panela za ocenjivanje i upravljanje, uređaja za uzbunjivanje, napajanja/rezervnog izvora napajanja i ožičenja. Jednostavno korišćenje i jasno definisana korisnička ovlašćenja sprečavaju lažne alarme i povećava sigurnost. Važan faktor je i sprečavanje pokušaja sabotaže. Alarm se aktivira istog časa ako se preseče bilo koji kabl ili se ošteti bilo koji detektor. Ako je sistem opremljen skrivenim panik tasterima može se altivirati tihi alarm koji uzbunjuje bezbednosne jedinice u slučaju trenutne opasnosti (bez sirena, kako bi se zaštitile ugrožene osobe).

Detekcija provale

Cela serija detektora i uređaja se koristi za potrebe nadgledanja. Oni detektuju ili samog provalnika (buka, toplota, pokret) ili promene koje on čini na ciljnom objektu (vibracije, toplota, promena položaja). Uopšteno, monitoring se sastoji od tri različite discipline:

  • Monitoring krajnjih elemenata: Nadgledaju se krajnji elementi (zidovi, prozori/vrata) objekta. Detektori: detektor razbijanja stakla, pneumatski zasuni, vibracioni i seizmički detektori, magnetni i električni dorholderi.
  • Monitoring sobe: Uključuje detektore pokreta koji funkcionišu na ultrasoničnom, mikrotalasnom ili ultracrvenom principu. Izbor detektora zavisi od potencijalnih uticaja i smetnji iz okoline.
  • Spoljašnji monitoring: U visoko-rizičnim slučajevima provalnik mora biti detektovan čim stupi na posjed. Detektori koji se postavljaju uključuju: mikrotalasne usmerene linije, infracrvene barijere, senzore za ograde i tlo, video monitoring.
 
Video dojave provale i prepada