« Dojava požara »

Securiton ima mnogo godina iskustva sa detekcijom požara i sistemima za alarmiranje. Naša najnovija tehnologija, moderno znanje i iskustvo čine solidnu bazu za prevazilaženje i najtežih problema. Kod kritičnih situacija Securitonovi sistemi dojave požara su nenadmašni. Ovi sistemi mogu biti prilagođeni svakom rešenju, a najbolji su za okruženja koja ne dopuštaju upotrebu standardnih sistema dojave požara.

 
Video dojave požara