Termički detektori

TCD 573 (Temperature Criteria Detector – termalni detektor) detektuje požar bez obzira na nastanak dima. To je najbolje rešenje u slučajevima gde se požar može brzo proširiti i gde može doči do nastanka visokih temperatura, ili u slučajevima gde detektori dima nisu praktični zbog uticaja iz okruženja. 

NTC termički senzor smešten u uzoračnoj komori neprestano meri ambijentalnu temperaturu i porast temperature. Kad se postigne podešena temperatura ili se prekorači tempo porasta temperature detektor šalje signal alarma kontrolnoj jedinici.
 
Raspon detektcije se može detaljno definisati pomoću kontrolne jedninice. 

TCD 573 je dostupan u tri raspona osetljivosti – klase A1, A2 i B saglasno sa EN 54-5. Svi detektori iz te tri klase detektuju različite vrednosti diferencijalne i masksimalne temperature.

TCD 563 Konvencionalni termički detektor

TCD 563 je automatski detektor za detekciju otvorenih požara kod kojih se razvija toplina. Detektor nije adresabilan I funkcioniše preko konvencionalne linije na sledećim sistemima SecuriFire, SecuriTelFire, SecuriPro i SFP 512.

On meri ambijentalnu temperature I reaguje kad se prekorači porast temperature definisan u EN 54-5 ili maksimalna temperatura. Termički detektor TCD 563 je dostupan u 3 klase EN54-4.

 
Video detektora toplote