Optički detektori

SCD 573 (Smoke Criteria Detector – dimni detektor) omogućuje ranu detekciju tinjajućeg požara, užarenog i početnog požara koji stvaraju dim. Odašiljači i risiveri svetlosti su postavljeni pod pravim uglovima unutar uzoračne komore tako da snopovi svetlosti sa odašiljača ne pogađaju direktno risiver. Kao prvo, svetlost koja se rasulo zbog dima (Tyndallov efekat) pogađa risiver koji to pretvara u električni signal. Kad dosegne podešenu vrednost automatski šalje signal alarma kontrolnoj jedinici. Napredni stadijum  upozorenja neprestano prati detektor zbog zaprljanja i prenosi te informacije kontrolnoj jedinici. Ova samo-nadzorna funkcija garantuje optimalno funkcionisanje detektora.

Osetljivost detektora se prilagođava prevladavajućoj ambijentalnoj temperaturi i automatski podešava osetljivost na dim.

SCD 563 Konvencionalni dimni detektor

SCD 563 je automatski detektor za detekciju tinjajućih i otvorenih požara kod kojih dolazi do razvoja dima. Detektor nije adresabilan I funkcioniše preko konvencionalne linije na sledećim sistemima SecuriFire,  SecuriPro i SFP 512.

Odašiljač svetlosti i prijemnik su tako postavljeni unutar uzoračne komore da snopovi svetlosti sa odašiljača ne pogađaju direktno prijemnik. Samo svetlost razasuta zbog dima dolazi do prijemnika i pretvara se u električni signal. Odgovarajući signal se šalje upravljačkoj jedinici u slučaju da su vrednosti signala veće od specificiranih vrednosti.

 
Video detektora dima