Detektor dima ili toplote
MMD 150

Optički i termički detektor 0
MMD 150 je automatski optički ili termički detektor podesivo preko DIL-sviča. Adresabilan je i funkcioniše preko tehnike 150 na sistemima SecuriFire i BMZ.

Adresabilni višekriterijumski detektor MMD 150 je razvijen da zameni  ORM 150, WDM 152 i WMM 153. Stara HX mreža se može koristiti za instaliranje. Podnožje 158 se mora zemeniti sa podnožjem USB 501 da bi MMD 150 funkcionisao. MMD 150 se mogu individualno programirati i podešavati. Najvažnija podešenja su mod funkcionisanja kao optički detektor (EN 54-7) ili termički detektor (EN 54-5), pomoću DIL sviča, kao i klasu A1 ili B.

MMD 140

Optički i termički detektor
MMD 140 je automatski optički ili termički detektor podesivo preko DIL-sviča. Adresabilan je i funkcioniše preko tehnike 150 na sistemima SecuriFire i BMZ.

Adresabilni višekriterijumski detektor MMD 140 je razvijen da zameni  ORM 140, WDM 240 i WMM 241. Stara HX mreža se može koristiti za instaliranje. Podnožje 143/158 se mora zemeniti sa podnožjem USB 501 da bi MMD 140 funkcionisao. MMD 140 se mogu individualno programirati i podešavati. Najvažnija podešenja su mod funkcionisanja kao optički detektor (EN 54-7) ili termički detektor (EN 54-5), pomoću DIL sviča, kao i klasu A1 ili B.

 
Video detektor dima ili toplote