Detekcija opasnih gasova
Sistemi za detekciju opasnih gasova
Zapaljivi i eksplozivni gasovi nalaze svoju upotrebu u industriji i energetici. Njihovo korišćenje predstavlja moguću opasnost za ljude i objekte. Požari i eksplozije dešavaju se vrlo često, kao posledica nepažnje i nepoštovanja propisanih mera zaštite. Efikasnom preventivnom zaštitom izbegavamo velike materijalne štete i ljudske žrtve. Securiton raspolaže različitim sistemima za detekciju opasnih koncentracija zapaljivih i eksplozivnih gasova. Veliku opasnost predstavljaju i podzemne automobilske garaže, gde je detekcija ugljenmonoksida (CO) značajan aspekt sigurnosti ljudi. Securiton može da obezbedi pouzdan sistem za detekciju nedozvoljenih koncentracija ugljenmonoksida.