SecuriRAS ASD 535 aspiracioni detektor dima sa HD senzorima: nova dimenzija za efikasnu prevenciju požara
ASD 535 - ultra-osetljiv zaštitnik

ASD 535 aspiracioni detektor dima se sastoji od jedne ili dve nezavisne uzoračne cevi, od kojih svaka ima jedan ili više uzoračnih otvora i uzoračnih komora. Vazduh nadgledanog prostora se usisava u uzoračnu komoru radi analiziranja pomoću detektora dima. Ako detektuje koncentraciju čestica dima veću od unapred podešene aktivira se alarm, koji omogućava protivpožarnoj brigadi da se pobrine za požar pre nego što ima vremena da se rasplamsa.

Više performansi, više preciznosti, veća pokrivenost

ASD 535 sadrži najjači ventilator na tržištu, što znači da se mogu nadgledati veći prostori nego ikad. Štaviše, nova HD (High Dynamic) tehnologija koja je ugrađena u detektor dima predstavlja veliki korak napred u preciznosti detekcije. Njegova osetljivost se može fino podesiti prema specifičnim uslovima i potencijalnim opasnostima koje postoje u nadgledanom prostoru. Tokom puštanja u rad funkcija samo-učenja prilagođava sistem ambijentalnim uslovima, i zbog filtracije nečistoće, kao što je prašina, lažni alarmi postaju stvar prošlosti.

Upotreba gde ASD 535 pruža maksimalnu bezbednost

ASD 535 je ultra osetljiv, tih i neupadljiv – kvaliteti koji ga čine savršenim za veoma široku upotrebu:

Nadgledani objekti: visokostoražni magacini i distributivni centri, arhive, spušteni plafoni i podignuti podovi, velike dvorane, muzeji, galerije, pozorišta, bioskopi, kolekcije kulturnih artefakata, istorijske građevine, aerodromi, centri informacione tehnologije i računarske sobe, telekomunikacione centrale, laboratorije i istraživački centri, transformatori

Nadgledani prostori: telekomunikacioni objekti, visoko i nisko voltažni razvodni ormari, IT instalacije, razvodni ormari, CNC kontrolni sistemi

Nevidljivo korišćenje: zaštita kulturnih dobara, zatvorske ćelije, estetski osetljiva arhitektura, operacione sale.

 

 
Video-Specijalni sistemi