Securiton je izvodio radove na sistemu dojave požara i puštanje sistema za dojavu požara
  • Naša kompanija je upravo završila izvođenje radova na sistemu dojave požara I faza na objektima Carlsberg u Čelarevu. Sistem se sastoji od 10 aspiracionih detektora dima tip ADS535 Securiton. U toku su pripremni radovi za izvođenje radova u II fazi postavljanja sistema dojave požara.

  • Securiton je završio postavljanje i puštanje u rad sistema za detekciju i dojavu požara u objektima  Kriminalističko-policijske akademije u Zemunu. Radovi su se izvodili u dve faze i posao za obe faze naša kompanije je dobila u postupcima javnih nabavki kao najpovoljniji ponuđač.

 
Newsletter